การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
การจัดการความรู้ KM

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์: 02-253-0561
โทรสาร: 02-253-4086
คอลเซ็นเตอร์: 02 2072700
Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

การจัดการความรู้ KM

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน. เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Image Icon

อีเมล

contact@ieat.mail.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ
Banner Border