Image Icon

97

Image Icon

0

ผช.ผวก.บร. ขอเชิญชวนบุคลากร กนอ. ร่วมกันจัดส่งองค์ความรู้ประจำปี 2566

นางสาวนลินี กาญจนามัย (ผช.ผวก.บร.) ขอเชิญทุกท่านร่วมกันกำหนดองค์ความรู้ประจำสำนัก/ฝ่ายงาน กับกิจกรรม KPI KM ประจำปี 2566 สืบเนื่องจากตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดให้ 1 ฝ่าย / 1 สำนัก ระดับ 10 จัดทำองค์ความรู้ประจำฝ่ายงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ และท่านผู้ช่วยฯ ก็ขอฝากกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่าน ผ่านคลิปวีดิโอ มา ณ ที่นี้ สู้ ๆ นะทุกคน

สืบเนื่องจากตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดให้ 1 ฝ่าย / 1 สำนัก ระดับ 10 จัดทำองค์ความรู้ประจำฝ่ายงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ และท่านผู้ช่วยฯ ก็ขอฝากกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่าน ผ่านคลิปวีดิโอ มา ณ ที่นี้

สู้ ๆ นะทุกคน

.

.

รับชมวิดีโอ คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
27
05.2567
การประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กนอ. จัดการประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

Image Icon
6
Image Icon
0
Icon
23
05.2567
KM Inno’s Behavior and Culture ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ กองระบบประเมินผลและระบบงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
15
Image Icon
0
Banner Border