Image Icon

22

Image Icon

0

โครงการอบรม หัวข้อ ”เสริมสร้างความรู้ดุลยภาพทางการเงินและความพร้อมด้านสุขภาพให้กับบุคลากร กนอ.” ปี 2566 ภายใต้สถาบัน กนอ.

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ.สนญ.

กนอ. ได้จัดโครงการอบรม หัวข้อ "เสริมสร้างความรู้ดุลยภาพทางการเงินและความพร้อมด้านสุขภาพให้กับบุคลากร กนอ." ปี 2566 ภายใต้สถาบัน กนอ. ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2566 และพนักงานที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการการเงินและด้านสุขภาพอย่างมีดุลยภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

รายละเอียดการอบรม ที่เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Icon
โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการนิคมฯ และท่าเรือ” ภายใต้สถาบัน กนอ_.pdf
ขนาด 3 MB ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
29
03.2567
Recap Journey to SG: บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

21-23 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร นวัตกรและผู้ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมองค์กร ประจำปี 2566 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

Image Icon
9
Image Icon
0
Icon
25
09.2566
KICK DAY 2023: KICK ON - RISING STAR

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 กนอ. จัดงาน KICK DAY 2023: KM Innovation Culture to Key Success Day ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

Image Icon
80
Image Icon
0
Banner Border