Image Icon

47

Image Icon

0

โครงการอบรม หัวข้อ ”เสริมสร้างความรู้ดุลยภาพทางการเงินและความพร้อมด้านสุขภาพให้กับบุคลากร กนอ.” ปี 2566 ภายใต้สถาบัน กนอ.

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ.สนญ.

กนอ. ได้จัดโครงการอบรม หัวข้อ "เสริมสร้างความรู้ดุลยภาพทางการเงินและความพร้อมด้านสุขภาพให้กับบุคลากร กนอ." ปี 2566 ภายใต้สถาบัน กนอ. ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2566 และพนักงานที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการการเงินและด้านสุขภาพอย่างมีดุลยภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

รายละเอียดการอบรม ที่เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Icon
โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการนิคมฯ และท่าเรือ” ภายใต้สถาบัน กนอ_.pdf
ขนาด 3 MB ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
16
07.2567
VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
27
05.2567
การประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กนอ. จัดการประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

Image Icon
13
Image Icon
0
Banner Border