Image Icon

13

Image Icon

0

กนอ. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน ที่จะใช้เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยคิวชู เมืองอิโต จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 14.00 – 16.00 น.

นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน) นางนิภา รุกขมธุร์ รองผู้ว่าการ (สายงานยุทธศาสตร์) พร้อมด้วย ผู้แทนนิคมฯ และผู้พัฒนานิคมฯ นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรองระดับ Eco-World Class เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน ที่จะใช้เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยคิวชู เมืองอิโต จังหวัดฟุกุโอกะ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Hisao Matsunaga Director of Research Center for Hydrogen Industrial Use and Storage
(HYDROGENIUS) ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมตึก HYDROGENIUS

Professor Hisao Matsunaga Director of Research Center for Hydrogen Industrial Use and Storage (HYDROGENIUS) ได้นำเสนอ
- ความเป็นมาในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน
- สถานการณ์การใช้พลังงานไฮโดรเจนในปัจจุบัน แผนการพัฒนาระบบพลังงานไฮโดรเจนเพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
- ข้อดีและข้อเสียของพลังงานไฮโดรเจน

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ กนอ. และภาคอุตสาหกรรมที่จะสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านพลังงานในนิคมฯ และ ท่าเรือฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ทุกนิคมฯ ร่วมกิจกรรม KM One Page สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการดูงานพลังงานไฮโดรเจนร่วมกันด้วย

เพื่อน ๆ อย่าลืมเข้าชมกันนะครับ 

รับชมภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่ >> ศึกษาดูงานด้านพลังงานไฮโดรเจน ประเทศญี่ปุ่น

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
16
07.2567
VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
27
05.2567
การประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กนอ. จัดการประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
23
05.2567
KM Inno’s Behavior and Culture ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ กองระบบประเมินผลและระบบงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
20
Image Icon
0
Banner Border