Image Icon

13

Image Icon

0

การประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กนอ. จัดการประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น.

รองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review - AAR) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด จ.ระยอง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. เข้าร่วม ได้แก่ นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายคณพศ ขุนทอง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายปมุข เตพละกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และพนักงาน กนอ. ทีมฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ทีมฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และทีมฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยมี นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC และนายปราโมทย์ คล้ายเชย ผู้เชี่ยวชาญบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤต บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ภายในการประชุม รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม หลังจากนั้นผู้ว่าการ กนอ. ได้กล่าวถึงมาตรการในการดำเนินงาน ได้แก่ มาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุ มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มาตรการสื่อสารภาวะวิกฤต และมาตรการการเยียวยา การฟื้นฟู และรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติ 3) กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับ AAR โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอปัญหา อุปสรรค และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน และภายหลังการประชุมได้มีการสรุปผลและกำหนดแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

ชมภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่ >> การประชุม AAR ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
16
07.2567
VIP Sharing ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา VIP Sharing ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
23
05.2567
KM Inno’s Behavior and Culture ประจำปี 2567

สายงานบริหาร โดย กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ กองระบบประเมินผลและระบบงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา KM Inno’s Behavior and Culture ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Image Icon
20
Image Icon
0
Banner Border