เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
1.คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 Mb. ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
2.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจำแนกลูกค้า(2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 Mb. ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
3.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 Mb. ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
4.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 Mb. ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
5. คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 Mb. ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
6. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนลูกค้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 Mb. ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
7.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 Mb. ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
8.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการขายให้เช่านิคมฯ ที่กนอ. ดำเนินการเอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 Mb. ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border